06-07-2020
Forum

Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçe Komisyonu Görüşmeleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2013 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında sunum yapan Ergün, son 10 yılda Türkiye'nin bütün dünyanın takdirini toplayan, ekonomik performans sergilediğini söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün:

''Türkiye sadece kendi uydusunu yapan değil, başkalarının uydularını da yapan, tasarlayan ve bunları fırlatabilen bir ülke haline gelmek üzeredir''

''2012'de (büyüme) hızımızı planlı bir şekilde düşürmüş olmamıza rağmen yine de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olacağız''

''TÜBİTAK'ta geliştirilen birçok araştırma raflarda kalmıştır, ürüne dönüşmemiştir. Şimdi bunları ürüne dönüştürecek çalışmaları başlattık''

''Araştırmacılar, işlerini bir kenara bırakarak ikinci öğretimde maaşını artırmaya çalışıyorsa burada bir eksiğimiz, yanlışımız var. Bunun düzeltilmesi adına elimden gelen gayreti göstereceğim''Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Türkiye sadece kendi uydusunu yapan değil, başkalarının uydularını da yapan, tasarlayan ve bunları fırlatabilen bir ülke haline gelmek üzeredir'' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2013 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında sunum yapan Ergün, son 10 yılda Türkiye'nin bütün dünyanın takdirini toplayan, ekonomik performans sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin sağlam mali yapısı ve bankacılık sistemi ile dünyada yaşanan gelişmelere karşı en iyi direnci gösteren ekonomilerden birisi olduğunu ifade eden Ergün, ''2010 ve 2011 yıllarında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldik. 2012'de ise hızımızı planlı bir şekilde düşürmüş olmamıza rağmen yine de Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olacağız'' diye konuştu.

''İleri teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artıracağız''

Toplam ihracat içinde teknoloji ürünlerinin payına da değinen Ergün, 10 yıl önceki 36 milyar dolarlık ihracatın içinde düşük ve düşük-orta teknoloji ürünlerinin payının yüzde 47'ler seviyesinde olduğunu belirterek, bu yıl için hedeflenen 150 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaşıldığında düşük teknolojilerin payının yüzde 26'lara gerileyeceğini, orta-yüksek ve yüksek teknolojilerin payının ise yüzde 70'lere ulaştığını kaydetti.

İleri teknoloji ürünlerin ihracattaki payının ise yüzde 5'ler seviyesinde kaldığına dikkati çeken Ergün, 2023 yılında üretim ve ihracatın içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20'ler seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlığın yeni yapısı

Bakanlığın yapısının bilimin, teknolojinin ve sanayinin birbirleriyle ilişki ve entegrasyonunu daha da derinleştirmek üzere yeniden şekillendirdiklerini belirten Ergün, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve TÜBİTAK'ın da bakanlığın ilgili kurumları arasına katılmalarıyla Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurumların tek bir çatı altında toplandığını söyledi.

2011 yılı başında uygulamaya başlanan Sanayi Stratejisi Belgesi'nin vizyonun orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye'yi Avrasya'nın üretim üssü haline getirmek olduğunu ifade eden Ergün, belgede yer alan 72 eylemden 23 tanesinin ''Firmaların Teknolojik Gelişimi'' başlığı altında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Geçen yıl içinde KOBİ Strateji Belgesi ile diğer sektör strateji belgelerini uygulamaya başladıklarını anlatan Ergün, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bilim ve teknoloji müşavirlikleri

Bilim ve teknoloji merkezleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ergün, birkaç yıl içinde 81 ilde bilim ve teknoloji merkezleri kurulabileceğini bildirdi.

Gelecek yıl bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek olan ülkelere bilim ve teknoloji müşaviri atamak için çalışmaları başlattıklarını anımsatan Ergün, 2013 yılında ilk müşavirlerin yurt dışında göreve başlayacaklarını kaydetti.

''Son üç yılda 740 teknogirişimci desteklendi''

Teknoparklar hakkında da bilgi veren Ergün, 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de 2 teknopark bulunduğunu, bugün ise bu rakamın 33'ü aktif olmak üzere 47'ye ulaştığını belirtti.

Söz konusu teknoparklarda kurulan firma sayısının 2 bini aştığını anlatan Ergün, teknoloji ihracatına da başlandığını ifade etti.

Büyük şirketler için, 50'den fazla ar-ge elemanı çalıştırmaları şartıyla, ar-ge merkezi kurma ve ilgili teşviklerden yararlanma imkanı tanıdıklarını bildiren Ergün, ar-ge merkezi belgesi verdikleri firma sayısının 138'e ulaştığını belirtti.

Teknoloji bazlı girişimciliği teşvik etmeye de önem verdiklerini anlatan Ergün, bu amaçla teknogirişim sermayesi desteği ile yılda 100 girişimciyi desteklediklerini, bu yıl bu sayının 500'e çıktığını, son üç yılda desteklenen teknogirişimci sayısının 740 olduğunu söyledi.

Söz konusu gençlerden başarılı olup prototipini hazırlayıp, seri üretim yapanlar için 550 bin liralık ikinci bir destek verdiklerini anımsatan Ergün, ''Bunlar arasından seçtiğimiz 10 kişiyi 2013'te ABD'deki Silikon Vadisi'ne gönderiyoruz'' dedi.

Üniversiteler, kamu kesimi ve özel sektör tarafından yürütülen araştırma projelerini de desteklediklerini belirten Ergün, anılan destek programları için bu yıl 800 milyon lira harcandığını dile getirdi.

Akademik ar-ge çalışmalarına son 8 yılda 1,3 milyar kaynak ayrıldığına dikkati çeken Ergün, özel sektöre de 2,4 milyar lira kaynak kullandırıldığını ifade etti.

Bir metrenin altında uydu görüntüsü

TÜBİTAK'a bağlı merkez ve enstitülerde çok önemli bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapıldığını anlatan Ergün, ilk milli yer gözlem uydusu olan RASAT'ın geçen yıl sonlarında uzaya gönderildiğini belirtti.

Bu yılın aralık ayında Göktürk-2 uydusunun da uzaya gönderileceğini kaydeden Ergün, şöyle devam etti:

''Tamamen mühendislerimizin tasarım ve kabiliyetleri ile gerçekleştirdiğimiz bir uydu. Birinci uydumuz (RASAT) 7,5 metre çözünürlükte bir uyduydu. Bu uydumuz 2,5 metre çözünürlükte bir uydu. Dünyanın her yerinden görüntü alma imkanına sahip. Şimdi yeni başlattığımız uydu projeleri ile bunu bir metrenin altına düşürüyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de fırlatma sistemlerini de kendimiz geliştirmek üzere çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Türkiye sadece kendi uydusunu yapan değil, başkalarının uydularını da yapan, tasarlayan ve bunları fırlatabilen bir ülke haline gelmek üzeredir.''

2023'te ar-ge'ye 60 milyar dolar

Markalaşma konusunda da değerlendirmelerde bulunan Ergün, geçen yıl 118 bin marka başvurusu yapıldığını ve Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu dile getirerek, asıl önemli olanın markayı pazara sürebilmek olduğunu belirtti.

Geçen yıl toplam ar-ge harcamalarının özel sektör dahil 12 milyar lira olduğunu ifade eden Ergün, 2023 yılında milli gelirden ar-geye ayrılan payı yüzde 3'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Ergün, 2023'te milli gelirin 2 trilyon doları bulacağı düşünüldüğünde, 40 milyar doları özel sektör olmak üzere 60 milyar dolar ar-ge harcamasına ulaşılmasının gerektiğine dikkati çekti.

Bakanlık bütçesi 2,5 milyar lira

KOSGEB destekleri hakkında bilgi veren Ergün, 680 bin KOBİ'nin KOSGEB veri tabanı ile iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Son 10 yılda KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere 1,8 milyar destek verildiğini anlatan Ergün, 2003'ten bugüne kadar 12 milyar lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Bakan Ergün, sunumunun sonunda Bakanlık bütçesinin 2 milyar 469 milyon lira olarak belirlendiğini, bağlı kuruluşların bütçeleri ilave edildiğinde bu rakamın yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirterek, ''Ülkemizin sınırlı kaynaklarını en etkili şekilde kullanarak bilimi, sanayiyi ve teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğiz'' dedi.

''Burada 150-200 siber güvenlik uzmanı arkadaşımız yetişmekte''…


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) geliştirilen birçok araştırmanın raflarda kaldığını, ürüne dönüşmediğini, şimdi bunları ürüne dönüştürecek çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) bir kanaldan üye gelmesinde sıkıntı gördüklerini, bu kanalları çeşitlendirmek istediklerini belirten Ergün, bunu, TÜBA'nın kendisinin de istediğini kaydetti. Kanalların çeşitlenmesinin güzel bir şey olduğunu ifade eden Ergün, ''TÜBA, bilimsel, akademik çalışmaların merkezi değil. Bu çalışmalarda öne çıkmış simaların taltif, takdir edildiği bir yer. Güçlendireceğimiz asıl merkezler başka'' diye konuştu.

TÜBİTAK'ın, TAI ve Savunma Sanayi ile işbirliği içerisinde uydu yaptığını, TÜBİTAK'ın bünyesinde elektrikli araçla ilgili birim oluşturulduğunu aktaran Ergün, ''TÜBA, takdir yeri ama TÜBİTAK hükümetin bilim ve teknoloji politikalarının uygulandığı yer'' dedi.

''TÜBİTAK'ta geliştirilen birçok araştırma raflarda kalmıştır, ürüne dönüşmemiştir. Şimdi biz bunları ürüne dönüştürecek çalışmaları başlattık'' ifadesini kullanan Ergün, bunlar ürüne dönüşürse, sanayi ürünlerinin ihracattaki payının artacağını söyledi.

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda, milli eğitim sistemi müfredatından üstün zekalı çocukların eğitimine varana kadar yeni politikalar geliştirdiklerini bildiren Ergün, TÜBİTAK'ta, bir güvenlik enstitüsü kurarak, siber güvenlik uzmanları yetiştirmeye başladıklarını kaydetti. Ergün, ''Burada 150-200 siber güvenlik uzmanı arkadaşımız yetişmekte'' diye konuştu.

Öğretim üyelerine daha iyi ücretler verilmeli

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda perşembe günü İstanbul'da tüm valilerin, rektörlerin, teknopark yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çok kapsamlı bir çalışma yapacaklarını anımsatan Ergün, şunları söyledi:

''Üniversiteler, sadece yenilikçilik ve girişimcilik açısından neredeler, bu konuyu ele aldık. Girişimcilik ve yenilikçilik sıralamasında ortalarda olan üniversite belki eğitimde birinci sıradadır, onu bilmiyorum.

Üniversitelerde öğretim üyelerine daha iyi ücretler verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurtdışına gitmiş, eğitimini tamamlamış, doçent olmuş 2 bin 500 TL alıyor, ikinci öğretime girerek maaşını 4 bin TL'ye çıkartmaya çalışıyor. Bu, yanlış bir şey. Biz bu arkadaşın araştırmacılığından istifade edemeyiz. Araştırmacılar, işlerini bir kenara bırakarak ikinci öğretimde maaşını artırmaya çalışıyorsa burada bir eksiğimiz, yanlışımız var. İster temel bilimlerde, ister diğer alanlarda araştırmacılığı geliştireceksek, bizim araştırmacı arkadaşlarımıza bu imkanları daha fazla sunabilmemiz gerekir. Ben bu eksiği gördüm. Bunun düzeltilmesi adına da elimden gelen gayreti göstereceğim.''

Ergün'ün konuşmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi'nin bütçeleri kabul edildi.

21.11.2012 01:00, 5150 kez okundu 0 kez tavsiye edildi.

Diğer Yazılar
Hayvanlar aleminde son 40 yılın en büyük keşfi
14 yılda nükleer güçte 26 asteroid düştü
Apple`dan geri dönüşüm hamlesi
Uzay`dan Dünya muhteşem gözüküyor
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçe Komisyonu Görüşmeleri
Türkiye Girişimcileri Ödül Töreni…
50 milyon virüse karşı mücadele verecekler
Cep telefonları ve Baz İstasyonları Denetim Altında
Güvenli İnternet Kullanımı için Öneriler
Antalya Buluta Taşınıyor
Trend Micro çocuk pornosuna savaş açtı
PTT`den posta tarihini değiştirecek proje
Sonsuzluğun ve Evrenin İlk Fotoğrafları Çekldi
Görme Engelller için Araba Üretiliyor
Kısmi Ay Tutulması
Google TV ve Internet
Online Gold Rush- Geleceğin İnternet Perakendeciliği
Youtube Yasağına Devam
MBIS`ten Yazılım Danışmanları Yetiştirme Programı
Ferrariniz Takipte
Etiketler :

Foto Galeri