19-10-2021
Forum

Ana Sayfa / Letoon / LETOON / KUMLUOVA

Xanthos-Eşen Çayı’nın batısındaki Kumluova yerleşimi içerisinde antik Letoon kalıntıları bulunmaktadır. Kentin adı Luwi/ Etrüsk orijinalinde “Ladauwa” olup, “Ana Tanrıça Lada Tapınma Yeri” anlamını ifade etmektedir. Bu kutsal yerin tarihi, İsa’dan binlerce yıl öncesine uzanmaktadır. Anadolu’nun her yerinde görülen Ana Tanrıça Kültü’nün Likya’da da yerleşmiş olması kaçınılmazdır. Kültün yöreye uyarlanarak Leto, Artemis, Apollon üçlemesiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Likya Birliği’nde kutsal kent olarak kurulan Letoon, diğer Likya kentleri gibi M.Ö.5. yy’da Perslerin eline geçmiş fakat Persler saygı göstererek, buraya zarar vermemişlerdir. İskender’den Romalılara kadar kutsal kent varlığını ve işlevini sürdürmüştür. Hıristiyanlığın ilk yıllarında misyonerlik çalışmaları, Ana Tanrıça Lada/Leto’nun Meryem Ana, oğlu Apollon’u ise Hz. İsa ile özdeş tutulması propagandasıyla sonucunu vermiş ve böylece yörede Hıristiyanlık yayılmıştır. Buna rağmen paganist inancın kutsal alanı korunarak, mahafaza edilmiştir. M.S. 7.yy’da İslamiyeti yaymaya çalışan Arap akıncıları karaya ayak basar basmaz hedef gösterilen Letoon’u yıkmışlardır. Yörede ilk olarak yan yana yapılmış üç Tapınak kalıntısı görülmektedir. Ilki İyon tarzıyla yapılan, peripteral düzenli tapınağın Leto Tapınağı, bitişiğindeki tapınağın ise Leto öncesi bir inanışın uzantısı olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. Leto’nun çocukları Apollon ve Artemis’e ait olduğu bilinen üçüncü tapınak ise, yine periptenal tarzda inşa edilmiş olup, tabanı renkli mozaiklerle süslenmiştir. Kutsal alanın kuzeyinde 26 cavealı Tiyatro görülmektedir. Güney girişinde 16 maske bulunmuş olup, bunların bir kısmı tanrılara, bir kısmı mitolojik tiplemelere aittir. Kuzey girişinde ise ilginç bir mezar vardır. Sahne binasından hiçbir iz yoktur.

08.08.2008 10:00, 7058 kez okundu 0 kez tavsiye edildi.

Diğer Yazılar
LETOON / KUMLUOVA
Letoon
Etiketler :

Foto Galeri

Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
Letoon
XANTHOS - Letoon - Kaş